Case Studies (Malay)

Blog categorized as Case Studies (Malay)

[Case Study] Abdel Cuci: Field System Management

29-08-2023 11:01 AM By Hazirah - Comment(s)
[Case Study] Abdel Cuci: Field System Management
Abdel ialah sebuah syarikat pakar dalam perkhidmatan penyelenggaraan, pembersihan, dan penjagaan bagi kain, tilam, dan permaidani untuk premis perniagaan dan kediaman. Sebelum menggunakan Zoho, mereka menghadapi cabaran di bahagian operasi..

[Case Study] Michi Global Sdn Bhd: Training Management

29-08-2023 11:00 AM By Hazirah - Comment(s)
[Case Study] Michi Global Sdn Bhd: Training Management
Cakap Jepun ialah sebuah jenama di bawah Michi Global Sdn Bhd yang diasaskan oleh dua jurutera yang belajar dan bekerja mereka di Jepun.Syarikat ini merupakan syarikat yang sedang berkembang yang ingin meningkatkan keupayaan kewangan dan perakaunannya.