Kindergarten

Blog tagged as Kindergarten

[Case Study] Nama je Tadika tapi...

16-01-2024 12:29 PM By Zirah - Comment(s)
[Case Study] Nama je Tadika tapi...
semua proses dalam operasi tadika dah digital.. Power tak power? Jadi dengan inisiatif yang mereka ambil ini menjadi kunci utama dalam memastikan kecekapan, ketepatan, dan pengalaman pelanggan yang unggul di dalam kalangan pendidikan prasekolah yang semakin mencanak sehingga ke hari ini

[Case Study] Tadika pun guna sistem???

18-12-2023 03:25 PM By Zirah - Comment(s)
[Case Study] Tadika pun guna sistem???
Tadika Inovasi Mewah berdepan dengan cabaran signifikan dalam pengurusan guru, kehadiran, dan penggajian.Temui penyelesaiannya yang kreatif dan pelbagai strategi yang digunakan untuk memudahkan operasi harian